Vilda forsar, vågor och vattenfall

I hjärtat av den täta djungeln rusar vildforsen ner mot Lost Citys mystiska ruiner och djupa laguner. Här på bergets klippor och stup kan allt hända och det skummande vattnet kastar dig fram mot nya äventyr. Nedanför Vildforsen ligger Lost Citys största lagun. När åskan rasar över djungeln forsar regnvattnet ner mot dalgången och den spegelblanka ytan bryts av skummande vågor. Det lugna paradiset blir plötsligt ett vågat äventyr!

Rusande vildfors
och skummande vågor

I hjärtat av den täta djungeln rusar vildforsen ner mot Lost Citys mystiska ruiner och djupa laguner. Här på bergets klippor och stup kan allt hända och det skummande vattnet kastar dig fram mot nya äventyr. Nedanför Vildforsen ligger Lost Citys största lagun. När åskan rasar över djungeln forsar regnvattnet ner mot dalgången och den spegelblanka ytan bryts av skummande vågor.

Sveriges nyaste och
häftigaste vattenrutschbanor

River Run

Treasure Hunter

Jungle Escape

Thunder Storm

Pitch Black

Vortex